ساتیشو

بلامارت

حیوانات خانگی

انتخاب اسم برای حیوانات

اسم بانمک برای انواع حیوانات خانگی (پرنده – گربه – سگ)

جدیدترین ایده ها برای اسم انواع حیوانات خانگی  امروزه با توجه به تحقیقاتی که دانشمندان داشته اند ثابت شده است که میتوان انواع افسردگی و بیماری های روانی را با پرورش و نگهداری از حیوانات خانگی درمان نمود. علم Pet Theraphy در کشورهای مختلف بسیار مورد توجه است و می توان گفت برقراری عاطفی و پیوند با حیوان در افراد گوشه گیر و منزوی آنها را از حالت یکنواختی و سکون خارج نموده و قسمتی از نیازهای روحی انها را به صورت مداوم برآورده می‎کند. در…

  • 7 تیر 1401
  • 172 دیدگاه